This web page is devoted to photographic cameras produced during the Soviet age.Copies and derivatives based on the Leica shutter. Our aim is to make easier a fast clasification of the cameras, basing on images in which the differences between the models are shown, and make easier in each case links with other web sites with a lot more of information.


Aquesta Web està dedicada a càmeres fotogràfiques produïdes durant l'era soviètica. Còpies i derivats basats en l'obturador Leica. El nostre interès, és facilitar una ràpida classificació de les càmeres, basant-nos en imatges, en les que es mostren les diferències entre models, i facilitar en cada cas, enllaços amb llocs Web, amb molta més informació.

Esta web está dedicada a cámaras fotográficas producidas durante la era soviética. Copias y derivados basados en el obturador Leica. Nuestro interés, es facilitar una rápida clasificación de las cámaras, basándonos en imágenes, en las que se enseñan la diferencia entre modelos, y facilitar, en cada caso, enlaces con sitios web con mucha más información.The Classic Camera Ring
[ Join Now | Ring Hub | Random | << Prev | Next >> ]

Camera Collecting Webring

[ ... Back | Join Now | Forum | Featured Sites | Forward ... ]
Lomo Camera

eXTReMe Tracker